امروز: شنبه 26 آبان 1397
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

تحقیق معماری منظر

تحقیق معماری منظردسته: عمران
بازدید: 51 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 58 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 78

این نخستین بار است كه به گونه‌ای تخصصی به معرفی حیطه‌هایی كه «معماری منظر» را در بر می‌گیرد، پرداخته می‌شود بدین لحاظ از قانون عام خطاپذیر بودن، بویژه در تجربة اول نمی‌توان مستثنا بود محتوای این مقاله ضمن توجه به پاره‌ای از مطالب نو در معماری منظر، مطالب مقدماتی این حرفه را نیز در بر دارد از این رو بخشی از مطالب به بیان مفاهیم معماری منظر می‌پرداز

قیمت فایل فقط 13,000 تومان

خرید

مقدمه

این نخستین بار است كه به گونه‌ای تخصصی به معرفی حیطه‌هایی كه «معماری منظر» را در بر می‌گیرد، پرداخته می‌شود. بدین لحاظ از قانون عام خطاپذیر بودن، بویژه در تجربة اول نمی‌توان مستثنا بود. محتوای این مقاله ضمن توجه به پاره‌ای از مطالب نو در معماری منظر، مطالب مقدماتی این حرفه را نیز در بر دارد. از این رو بخشی از مطالب به بیان مفاهیم معماری منظر می‌پردازند، و بخشی دیگر پا فراتر می‌گذارند. یكی از موضوعهایی كه در این عصر نگرانی‌های جدی‌ای به دنبال داشته است، رابطة رو به زوال انسان و طبیعت است. طبیعی كه به سان گاهواره‌ای، انسان را در خود جای می‌داد، اینك به طرزی غریب جایگاه و منزلت معنوی پیشین خود را از دست داده است. از نظر بسیاری از اندیشمندان، هم زمان با پیشرفتهای فن‌آوری، از زمین به عنوان منبع اصلی تأمین نیازها استفاده شد و این آغازی بود بر آنچه امروزه انسان را احاطه كرده است. انكشانی كه بر سراسر فن‌آوری جدید حاكم است، خصلت در افتادن، به معنای تعرض را دارد. به گونه‌ای كه انرژی نهفته در طبیعت، اكتشاف شده و حبس می‌گردد (هایدگر). شعر و ادبیات و فلسفه، در حقیقت نمود بیرونی روح انسان و اجتماع انسانی است و جامعة انسانی را به وحدت اجزای طبیعت و كل هستی مرتبط می‌سازد (استوارت، 2000). از این رو تلاش برای ارتباطی از این است با طبیعت نیز حائز اهمیت است. از جمله این تلاشهای هنری، می‌توان به جنبشهای اواخر دهة 1960 اشاره كرد. موجی از توجه‌های هنرمندان به طبیعت و زمین، نهفتی با عنوان هنر زمینی یا Land Art را بوجود آوردند كه به اسامی مختلفی همچون Nature Art. Earth works خوانده شدند. این گروه از هنرمندان، زمین و طبیعت را به مثابة بوم خود قلمداد می‌كردند و سعی در انكشان آن داشتند. در این گرایش، توجه به مفاهیم و مضامین طبیعت برپایة برداشتهای شخصی انجام می‌پذیرد. معماری منظر از این تلاشها در رهیافتهای آنان، اثر پذیرفته است. موج دیگری از توجه‌ها نسبت به منظر و محیط، نگاهی توأم با فلسفة طبیعت است. در این نگاه، بوم شناسی (ecology) ارتباط تنگاتنگی با فلسفة بوم نهاد ecophilosophy پیدا می‌كند. این رویكرد در مراحلی، اخلاق‌گرایی در طبیعت را پیش می‌كشد. در دهة 1970، پروفسور مایان مك هارگ چنین مطرح كرد كه منظر (Landscape) در واقع نظامی بوم شناختی و متكی بر عدد مل محیطی، نظیر زمین شناسی، حیات گیاهی، حیات جانوری، كاربری زمین و جزء آن است. پژوهشگران این عرصه، تمایل به ایجاد ارتباطی عقلانی با ذات و سرشت بوم و طبیعت دارند. آنها درصدد جستجو برای دست‌یابی به منطقی‌ترین الگو برای درك طبیعت‌اند. معمای منظر، پیش از هر حرفة طراحی محیطی، حرفه‌ای در حل پیشرفت است. معماری منظر یكی از متنوع‌ترین حرفه‌های طراحی است. در دهة 1920، طراحی شهری به عنوان حرفه‌ای مستقل با برنامه‌ها و سازمانهای خاص خود از معماری و معماری منظر جدا شد. اما با وجود این، معماری منظر به مثابة نیرویی عمده در برنامه‌ریزی و طراحی شهری همچنان به قوت خود باقی ماند و به پیشرفت خود ادامه داد. به طوری كه در اواخر قرن بیستم به دشواری می‌شد آن را با چند اصطلاح ساده توصیف كرد، زیرا دامنة این حرفه بسیار وسیع و پروژه‌های آن بسیار متنوع گشته بود. طراحی منظر، یعنی هستة تاریخی این حرفه كه به طراحی بر جزئیات فضاهای باز برای فضاهای مسكون، تجاری، صنعتی، نهادی و همگانی می‌پردازد. طراحی منظر مستلزم برخورد با سایت به مثابه هنر، ایجاد تعادل بین سطوح سخت و نرم در فضاهای بیرونی و داخلی است. اگر چه انسان از نخستین گامهای حركت و فعالیت خود در عرصة محیط برای ایجاد محیط مناسب زیست ـ چه در فضاهای بسته و چه باز ـ با توجه به میزان شناخت خود، در برخورد با عناصر محیط با تعمق برخورد كرده است و تدابیر او همواره در قالب مصلحت اندیشی و نگاه بد جوانب موضوع انجام گرفته است، اما این تدابیر تا صد و پنجاه سال پیش، به عنوان دانشی نظام‌مند وجود نداشت. از اواخر قرن 19 (نوزدهم) به دلیل تغییر شرایط مناسب انسان در عرصة محیط، ناشی از انقلاب‌های صنعتی، او دریافت كه در ادامة حركت و ایجاد تغییر در شكل و نظام محیط پیرامونی خویش، باید به نگاهی منسجم و نظام‌مند مسلح باشد و توجه بیشتر به برخی مسائل نو و تجدیدنظر در مناسبات كهن خود با عناصر پیرامونی‌اش را مد نظر قرار دهد. در طول حدود یكصد و پنجاه سال كه از عمر پیدایش معماری منظر می‌گذرد، حوزة فعالیت و نقش و كاركرد این رشته بتدریج شفاف‌تر و مشخص‌تر شده است. با وجود این، تعاریف متفاوتی نیز از آن به دست داده شده، كه هر كدام در جای خود با توجه به دیدگاه‌های تخصصی مربوط، بیانگر مفاهیم و ارتباط ویژه‌ای با مقولة طراحی منظر و به عنوان مبنای آن دیدگاه قابل توجه است. ریچارد مویر (Richard muir) در مقدمة كتاب خود با عنوان Approaches to the landscape به این موضوع اشاره دارد كه با وجود بررسی‌ها و كارهای زیادی كه دربارة معماری منظر انجام گرفته، این رشته به مثابه درختی به نظر می‌رسد كه شاخه‌های زیادی دارد و از بدنة اصلی آن، دیدگاهها و نگرشهای متفاوت جوانه‌زده و رشد كرده‌اند. او ضمن جمع‌آوری دیدگاههای متفاوت دربارة مفهوم و آموزش منظر، به دو دیدگاه عمدة كارشناسانه اشاره می‌كند، دیدگاهی بر زمینه‌های تاریخی، جمعیتی و مسایل اجتماعی و فرهنگی در تماس و تداخل با طبیعت تكیه دارد، و دیدگاه دیگر، ریشه در جوانب جغرافیای انسانی و بازتاب عناصر طبیعی و جغرافیایی در سایر علوم دارد. كه بعدها، پیرامون این گروه به مباحث زیبایی شناسی منظر و نمادگرایی متمایل شدند و جریان فكری معینی را بوجود آوردند. معماری منظر ناشی است كه به فضای بیرونی ـ چه از دیدگاه محیط زیست و طبیعت، چه از دیدگاه رابطة آن با زندگی انسان، و چه از دیدگاه هنر و زیبایی شناسی ـ می‌پردازد. برای آشنایی بیشتر با ابعاد این دانش، آشنایی بیشتری با ادبیات و فرهنگ واژگانی كه در این زمینه رواج دارد، مورد نیاز است. در عین حال، لازم به توضیح است كه واژة معادل  Landscape در فارسی از لحاظ مفهومی چندان جا نیافتاده است، به همین دلیل ضروری است كه پیش از ورود به مباحث اصلی و كلیدی، مفاهیم اولیة مربوط، مورد بررسی و مطالعة بیشتر قرار گیرد. در این زمینه، به ترتیب به تشریح واژگانی از این مبحث پرداخته می‌شود. نخستین بار واژة Landscape Architecture در كتابی از Gilbert Laning moson كه در سال 1827 منتشر شد، برای توصیف معماری منظر یك تابلوی نقاشی ایتالیایی به كار رفت. پس از آن تا مدتها از این واژه استفاده به عمل نیامد تا اینكه در سال 1858 فردریك لاالمستد و كالوروو، در مسابقة طراحی سنترال پارك Central Park نیویورك برنده شدند. این دو نفر خود را به عنوان معمار منظر (Landscape Architect) معرفی كردند. این مفهوم بتدریج تا سال 1899 یعنی 41 سال بعد جایگاه خود را پیدا كرد. در طول تاریخ، بشر در پی تسلط بر طبیعت بوده است. بشری كه در ابتدا در اندیشة ساختن سرپناهی ساده بود، با تداوم زمان و با بوجود آمدن ارتباطات جمعی، به ساختن شهرها و كشورها پرداخت. هرچند طبیعت به میزان علاقة ما خود را به ما می‌نمایاند. تعریف محیط و منظر اصل واژة محیط و منظر، همان لاندشافت (Landschaft) آلمانی است، به معنی مجموعة كوچكی از بناها و به صورت تمركز انسان‌ها (هم بصورت فیزیكی و هم بصورت روانی) محصور در دایره‌ای از چراگاهها یا فضای كشت و كار شده كه با طبیعت بكر احاطه شده است، اما اعتقاد دارد كه اساس انسان ـ خدایی این تعریف و تفكیك انسان و طبیعت در آن، نظریه‌های امروزی ویژگی همبستة واقعیت و یكپارچگی انسان و طبیعت، یا تعریفهای امروزه از حروفة طراحی محیط و منطقه را به درستی نشان نمی‌دهد. برعكس، و در تعریف امروزی آن، محیط و منظر به صورت واژه‌ای جامع‌ترین می‌شود، كه طبیعت بكر و شهر ساخته شده، هر دو را در بردارد. طبیعت بكر، محیط و منظر طبیعی بوده حومة شهر، محیط و منظر حومه است و مركز شهر محیط و منظر شهری را بیان می‌كند. انسان مخلوق منحصر بفردی است. دارای استعدادهایی است كه او را از سایر جانوران متمایز می‌سازد. به همین دلیل برخلاف آنها، او تنها یك پیكر در محیط و منظر نیست، بلكه به محیط و منظر شكل می‌دهد. او با جسم و روح به كاوش در طبیعت می‌پردازد، جانوری حاضر در همه جاست كه در هیچ قاره‌ای، خانه‌ای نیافت و در همه جا، خود آن را می‌سازد (برونوفسكی 1973 ـ Bronowski) خاتمه: در آغاز، محتوای متصور، بیان «اندیشه‌های نو در معماری منظر» بود. اما با بررسیها و مشورتها و نیز با توجه به سابقة این حرفه در كشور، چنین بنظر رسید كه اندیشه و رویكردهای نو در این رشته، در داخل و خارج از كشور متفاوت است. در داخل هنوز بسیاری از مفاهیمی كه این رشته را در بر می‌گیرد. جای خود را باز نكرده است. لذا توجه نكردن به ظرفیتهای علمی ـ حرفه‌ای داخل، چه بسا نابخردانه بود. بنابراین محتوای این مقاله ضمن توجه به پاره‌از مطالب نو در معماری منظر، مطالب مقدماتی این حرفه را نیز در برداشت. معماری منظر ـ به عنوان حرفه‌ای میان رشته‌ای ـ مسئولیت توجه به فضاهای باز را ر حوزة سكونتگاههای بشری برعهده دارد. حضور در محیطهای باز و ارتباط با آن، كیفیت ممتازی است كه نمی‌توان آن را در فضاهای بسته حوزة معماری تجربه كرد این كیفیت پیوندی ناگسستنی با سرشت و طبیعت انسان دارد. شماری از نوشته‌ها، در زمینة نقش كلیدی معماری منظر در تنظیم رابطة صحیح میان انسان و محیط پیرامون وجود دارند كه ابعاد گسترده و متنوع این موضوع را تشریح می‌كند. اینك، با گذشت زمان، این حرفه هویتی اجتماعی نیز به خود پذیرفته است، بطوری كه امروزه پردیسها و باغهای خصوصی عهد گذشته، معماری منظر در تعامل تنگاتنگی با عرصه‌های اجتماعی و فضاهای شهری به سر می‌برد. ارتقای كیفی زندگی اجتماعی، یكی از مشغله‌های جدی معماری منظر به شمار می‌رود. این امر در شرایطی است كه مناظر عمدتاً برای گذراندن اوقات فراغت در نظر گرفته می‌شوند. چیزی كه نقشی در شكل‌گیری شخصیت فردی و اجتماعی آدمها در بر دارد. بدین لحاظ، چنین چیزی می‌تواند بستر و زمینه‌ساز رشد كیفی جامعه باشد. بطور كلی، معماری منظر، نه تنها از دیدگاهی علمی، بلكه با دیدی جامع بر دیگر حوزه‌های شناخت نیز متكی است. اسالت این حرفه‌، نه تنها بهبود كیفیت محیط زیست انسان است، بلكه به فلسفه دهنه نیز رو می‌آورد و سلی در اجماع آرای آنها در كار خویش دارد. خاستگاه حرفة معماری منظر امروز را می‌توان در برخوردهای اولیه با فضای باز از سوی فرهنگهای باستانی، از ایران و مصر گرفته تا یونان و روم دریایی كرد. در طول رنسانس، علاقه به فضای باز، كه در طول قرون وسطی به تدریج تضعیف شده بود

قیمت فایل فقط 13,000 تومان

خرید

برچسب ها : معماری منظر , Landscape , كتاب Dictionary of Landscape Architecture نوشته Baker H Morrow

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر